Najčešće postavljana pitanja

Ko su podnosioci zahteva za izvođenje radova?

To su privatna ili pravna lica sa teritorije cele Srbije, pojedinci, preduzeća, lokalne zajednice i sl. koji koriste usluge servisa Tender5 u cilju dobijanja najkvalitetnije ponude za izvođenje radova.

Kakav je obim posla zastupljen u zahtevima za izvođenje radova?

Zahtevi za izvođenje radova pristižu sa teritorije cele Srbije i oni su različitog obima, od sitnih kućnih popravki, renoviranja do velikih preduzetničkih poslova.

Kako se prikupljaju zahtevi za izvođenje radova?

Servis Tender5 prikuplja sve zahteve za izvođenje radova koji su pristigli na sajt servisa, raspoređuje ih u određene kategorije i obaveštava sve izvođače koji su registrovani kod nas, a konkurišu za posao u datoj kategoriji.

Kako majstori dobijaju zahteve za izvođenje radova?

Zahtevi za izvođenje radova iz određene kategorije pristižu svakog jutra u 9.00 i svako popodne u 17.00 svim izvođačima iz te kategorije. Novi zahtevi će biti istaknuti na profilu izvođača, a o pristizanju novih zahteva biće obaveštavani i putem SMS poruka.

Kako se ostvaruje kontakt sa potencijalnim klijentima?

Prilikom kupovine zahteva dobijate kontakt podatke klijenta i možete slobodno kontaktirati sa njim, dogovarati susret i cenu za Vašu uslugu, koju je klijent tražio.

Koliko to košta?

Cena kupona koji Vam omogućuje kupovinu zahteva je definisana cenovnikom, a predviđeni su popusti na kupovinu više kupona. O svemu se detaljnije možete informisati prilikom učlanjenja, na Vašem profilu.

Da li je obavezna kupovina kupona prilikom učlanjenja ?

Ne, nije obavezna, možete dobijati obaveštenja o pristiglim zahtevima, ali nećete moći konkurisati za dobijanje kontakta sa podnosiocem zahteva za izvođenje radova.

Da li uzimate proviziju na iznos koji je dogovoren između klijenta i moje kompanije ?

Da, Tender5 servis naplaćuje proviziju – 5% od bruto iznosa fakture (bez PDV-a) koja je izdata Klijentu. Proviziju plaća Izvođač nakon završenih i naplaćenih radova.

Koji su uslovi za učlanjenje ?

Servis Tender5 omogućuje članstvo svim pravnim licima (SZR, DOO, i dr.), a koji su registrovani za obavljanje delatnosti za koju konkurišu.