Mapa

Srednja ocena

Q

Komentara 0

Radova 0

KOMUNALNO PREDUZEĆE EKO-DIM DOO

Beograd, Cvijićeva br.22

PIB 105274428

Datum učlanjenja: 10.08.2013.

Ko smo mi?

KP "EKO-DIM’" d.o.o., se bavi dimničarskim uslugama, sistemima ventilacije i klimatizacije:

-kontrola i čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala
-inspekcija dimnjaka i izdavanje potrvrde-atesta o ispravnosti
-sanacija dimnjaka mehaničko čišćenje i hemijsko pranje termogenih i kotlovskih postrojenja sa dimno-plamene strane
-hemijsko pranje termogenih uređaja i kotlovskih postrojenja sa vodeno-parne strane
-servis i održavanje termogenih uređaja i kotlovskih postrojenja
-tehnička merenja i ispitivanja dimnih emisija
-merenja strujanja vazduha
-čišćenje i dezinfekcija sistema za ventilaciju i klamatizaciju
-čišćenje i odmašćivanje masnih naslaga u sistemima kuhinjskih ventilacija
-izrada, montaža i servisiranje filtera za kuhinjske ventilacije
-izrada i montaža filtera za vazduh u sistemaima ventialcije i klimatizacije
-izrada novih sistema za ventilaciju i klamatizaciju
-prodaja svih vrsti okruglih četki i sajli za čišćenje dimnjaka i kotlova

KP "EKO - DIM" d.o.o. poseduje tim dobro obučenih i stručno osposobljenih radnika sa kvalitetnom opremom, alatom i uređajima za obavljanje svih gore pomenutih delatnosti.

Komentari

Još nema komentara za ovog partnera.