/Dimničari - pošaljite zahtev

Veoma je važno da u svom domu obezbedite sistem grejanja, odnosno dimnjaka koji će biti pogodan za specifična goriva - tvrda, tečna i gasovita goriva, ili univerzalan za sve vrste gorive, ali takođe je i važno da sistem dimnjaka bude pogodan za niske i visoke temperature. Pravilnim postavljanjem i funkcionisanjem dimnjačkih elemenata će se obezbediti manje hlađenje gasova u odžaku i na taj način će strujanje vazduha biti bolje, lakše i kvalitetnije. Ovim elementima odžaka će se obezbediti i nesmetan priključak više ložnih jedinica jednom stambenom ili nekom drugom objektu, na jedan dimnjak za centralno grejanje. Pod elementima dimnjaka se podrazumevaju cevi i priključci (priključci za peć, priključci za vratanca, cevi od tehničke keramike...), dimnjačka kapa koja svojom termoizolacijom čuva sistem grejanja od spoljašnjih uticaja, dimnjački plašt od lakog betona koji čini kostur konstrukcije dimnjaka, štucne za odžake, metalne, keramičke ili PVC cevi od kvalitetnih vlakana za najbolju termoizolaciju i potpunu neutralnost Vašeg sistema grejanja... Zbog složenosti sistema grejanja i samog odžaka, jasno je da se za njegovo zidanje, ali i kasnije održavanje, moraju brinuti vrhunski majstori sa iskustvom i posebnim veštinama.

Ako želite da angažujete majstore za zidanje dimnjaka za centralno grejanje, čišćenje dimnjaka i njegovo generalno održavanje, pošaljite zahtev, jednostavnim popunjavanjem formulara ispod, sa podacima i opisom problema. Veoma brzo, dobićete odgovore do pet firmi koje se ovim poslovima bave iz baze sistema Tender5.net.

Vaše ime*

Vaše prezime*

Tel

Mob.tel.*

E-mail*

Potvrdite email* (ručno ukucati)

Grad*

Adresa*

Poštanski broj*

Opština*

Vreme kontaktiranja

Tip objekta

Vrsta radova

Početak radova

Opis radova*

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Kako radi Tender5

Pravila korišćenja

Uslovi korišćenja - Klijenti

Upoznao sam se sa pravilima korišćenja

Zloupotreba Zahteva za izvođenje radova narušava politiku Tender5 servisa i zakonom je kažnjiva. Slanjem Zahteva, Vaša IP adresa ostaje zapamćena u našem sistemu.
Vaši podaci neće biti deljeni ni korišćeni u bilo koje druge svrhe.

Pogledajte još:Dimnjak je jedan od najbitnijih elemenata stambenog, stambeno-poslovnog ili industrijskog objekta, kada je u pitanju odvod otpadnog produkta ložišta. Odžak bitno utiče na rad kotla ili drugog sistema jer se njegovim elementima kvalitetno odvode dimni gasovi iz ložišta preko krova u spoljašnju sredinu. Veoma je bitno da u dimnjaku postoji kvalitetno, neometano, strujanje vazduha, kako bi se obezbedio kvalitetan odvod dimnih gasova nastalih sagorevanjem energenata u ložištu. Osnovna funkcija dimnjaka je da uspešno odvedu dim izvan stambenog, stambeno-poslovnog ili industrijskog objekta. Zbog toga se dimnjaci ne postavljaju u fasadni zid. Ukoliko se moraju postaviti u fasadni zid, preporučuje se termoizolacija dimnjačkih cevi, dimnjaka, od spoljnih termalnih uticaja. Sve ovo ukazuje na složenost odžaka i važnost njihovog pravilnog funkcionisanja u svakom domu, poslovnom ili nekom drugom prostoru.

Pravilno održavanje dimnjačkih elemenata osiguraće ispravan podpritisak (koji se stvara prirodnim putem u dimnjaku za centralno grejanje) i obezbeđuju kotlu i pećima neophodan kiseonik za sagorevanje goriva. Deo odžaka koji se nalazi iznad krova je konstantno izložen velikim temperaturnim promenama, usled čega mogu da se pojave pukotine i druga oštećenja. Ukoliko imate potrebu za sanacijom Vašeg odžaka ili neki drugi problem vezan za sistem dimnjaka, naši izvođači, odžačarske firme iz cele Srbije su Vam na raspolaganju.

Vaše je da popunite zahtev sa opisom problema, a oni će u najkraćem roku odgovoriti svojim ponudama, Vi ćete se odlučiti za onu ponudu koja Vam najviše odgovara. Na pitanja kako očistiti odžak, koja je cena i sl., slanjem zahteva sa opisom problema ćete dobiti najbolji, najbrži i najprecizniji odgovor. Ukoliko imate potrebu za zidanjem dimnjaka za centralnog grejanje ili neki drugi posao vezan za krovove ili grube radove, takođe možete poslati zahtev koji će sistem Tender5.net obraditi, a nakon toga ćete dobiti odgovore izvođača radova.