Uslovi korišćenja - Izvođači

Tender5 servis svojom delatnošću omogućava Izvođačima da dobiju podatke fizičkih ili pravnih lica (korisnici, Klijenti) koja su podnela zahtev za uslugom (poslom) koja Klijentima omogućuje da pronađu jednog ili više Izvođača za obavljanje posla.

Tender5 je jednostavan servis koji povezuje Klijente sa Izvođačima. Izvođačima omogućava pronalaženje Klijenata, a Klijentima da pronađu jednog ili više Izvođača za obavljanje radova koji su im potrebni.

Izvođač koji koristi usluge Tender5 servisa priznaje da je pročitao i prihvatio ove uslove:

 1. Izvođač pristaje da od servisa Tender5 prima SMS i email obaveštenja o poslovima koji odgovaraju aktivnosti koju je Izvođač odredio (kreirajući svoj profil).
 2. Pre prenošenja zahteva na Izvođače, Tender5 servis će pregledati sve zahteve i ukloniti iz ponude bilo koji posao čiji bi se opis mogao smatrati nepouzdanim ili netačnim.
 3. Tender5 servis pristaje da Izvođaču dostavi dovoljno informacija o Klijentu, tako da Izvođač može direktno kontaktirati Klijenta. Tender5 servis pristaje da obezbedi informacije o svakom zahtevu do pet Izvođača.
 4. Tender5 servis je slobodan da ponudi svoje usluge svim Izvođačima dokle god to ne podrazumeva eksluzivnu uslugu.
 5. Izvođač pristaje da mu se naplati usluga u dogovorenom iznosu za svaki zahtev, kao što je navedeno u cenovniku, a naplaćuje se u trenutku kada Izvođač prihvati zahtev prosleđen od Tender5 sevisa.
 6. Izvođač prihvata i slaže se da je broj zahteva koji će biti prosleđen Izvođaču promenljiv i da Tender5 servis ne garantuje da će broj zahteva Izvođaču omogućiti postizanje bilo kakvih ciljeva koje je postavio Izvođač. Pored toga, Tender5 servis ne garantuje da će Izvođač biti angažovan od strane Klijenta koji je podneo zahtev. Tender5 servis se obavezuje da Izvođačima samo obezbedi zahteve Klijenata.
 7. Izvođač prihvata obavezu ocenjivanja pružene usluge od strane Klijenta, ostvarene posredstvom Tender5 servisa. Ukoliko Klijent ne želi da oceni Izvođača za pruženu uslugu, smatraće se da je ta usluga neocenjena i direktno će uticati na srednju ocenu Izvođača.
 8. Izvođač može u svakom trenutku da promeni svoj profil. Tender5 servis pristaje da vrši bilo kakve promene tražene od strane Izvođača u roku od najviše dva (2) radna dana. Međutim, Tender5 servis zadržava pravo da odbije bilo kakve suštinske promene tražene od strane Izvođača. U ovom slučaju, Tender5 servis će obavestiti Izvođača o odbijanju u roku od dva (2) radna dana. Izvođač tada može prekinuti ili suspendovati članstvao kao što je predviđeno u ovom tekstu. U slučaju da ne raskine ili ne suspenduje članstvo, Izvođač će nastaviti da prima zahteve zasnovane na svom postojećem profilu.
 9. Izvođač prihvata i slaže se da je njegova odgovornost da Tender5 servisu obezbedi tačne i ažurne podatke, tako da može da primi zahteve koje prenosi Tender5 servis.
 10. Da bi konkurisao na Klijentov zahtev, Izvođač koristi kupon, koji je prethodno platio Tender5 servisu putem pripejd narudžbenice. Izvođač koji je pobedio na tenderu, nakon završenih i naplaćenih radova, plaća proviziju Tender5 servisu – 5% od bruto iznosa fakture (bez PDV-a) koja je izdata Klijentu, a utrošeni kupon se vraća na račun istog Izvođača.
 11. Tender5 servis se obavezuje da nadoknadi kupone Izvođačima u sledećim slučajevima:
 12. a) Klijentov zahtev odgovara zahtevu koji je Izvođač već dobio preko Tender5 servisa u prethodnih 30 dana (Duplikat)

  b) pogrešan broj telefona zbog koga je Izvođač sprečen da stupi u kontakt sa Klijentom

  c) opis zahteva koji je Klijent napravio, ne odgovara profilu Izvođača (Pogrešan Obrazac)

  d) adresa mesta gde bi se usluga izvršila nije ispravna

  e) Opis zahteva Tender5 servis smatra potpuno izmišljenim i netačnim (Lažni zahtev).

 13. Da bi neki od gorenavedenih razloga bio prihvaćen, Izvođač mora da podnese pisani zahtev u roku od 7 (sedam) dana od datuma prijema zahteva pomoću obrasca koji je obezbedio Tender5 servis. Odluka da li će se ili neće nadoknaditi kupon isključivo je na Tender5 servisu.
 14. Da bi imao najveću korist od Tender5 servis, Izvođač se obavezuje:
 15. a) da kontaktira Klijenta po dobijanju zahteva

  b) da obavi besplatnu procenu zahteva

  c) da ispuni rokove i obaveze navedene u specifikaciji

  d) da poštuje regulative i standarde

  e) da ispunjava poreske i zakonske obaveze

  f) da je registrovan za vršenje prijavljenih delatnosti

  g) da ima potrebne veštine i sposobnost u oblastima koje je prijavio u svom profilu

  h) da fakturiše svoje usluge

  i) da obezbedi najbolju moguću uslugu kako bi maksimalno zadovoljio zahteve Klijenta

  j) obezbedi postprodajne aktivnosti (logističku podršku, servis i sl.)

 16. Svako kršenje gorenavedenih odredbi može dovesti do suspenzije ili ukidanja Izvođačevog naloga, bez prava na povraćaj iznosa koji je Izvođač ranije platio Tender5 servisu.
 17. Tender5 servis neće ni pod kakvim okolnostima biti odgovoran za bilo kakvo neslaganje nastalo između Klijenta i Izvođača u kontekstu Ugovora između Izvođača i Klijenta, ili u vezi sa pružanjem usluga od strane Izvođača a za Klijenta. Tender5 servis ni u kom slučaju neće biti odgovoran, a Izvođač pristaje da oslobodi Tender5 odgovornostI u slučaju nastanka spora između Klijenta i Izvođača a u vezi sa realizacijom ili nerealizacijom zahteva Klijenta a od strane Izvođača. Tender5 servis ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice povezivanja Izvođača i Klijenta.
 18. Tender5 servis ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo koje novčane transakcije između Klijenta i Izvođača ili za sporove nastale između Izvođača i Klijenta. Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovih Opštih uslova, Tender5 servis ne daje nikakvu garanciju bilo koje vrste, ni na nivo interesovanja Klijenata, ni na njihovu želju da zaključe posao, ni na njihova solventnost ili sposobnost da plati Izvođače. Tender5 servis ne garantuje da će Klijent angažovati Izvođača da obavi posao ili da će Izvođači uspešno kontaktirati svakog Klijenta.
 19. Ovaj ugovor je strogo ličan. On se ne može preneti na treće lice. Pored toga, prodaja trećim licima primljenog zahteva Klijenta ili besplatno ustupanje drugim Izvođačima ili bilo kom drugom pravnom ili fizičkom licu strogo je zabranjena i suprotna propisima o tajnosti ličnih podataka. Bilo kakvo prosleđivanje Zahteva Klijenata trećim licima može dovesti do krivičnog gonjenja i isključenja Izvođača iz Tender5 servisa.
 20. Kupljeni kuponi važe 12 meseci (period važenja) od datuma njihove kupovine. Nakon isteka perioda važenja neiskorišćeni kuponi postaće nevažeći i biće trajno izgubljeni, osim ako Izvođač ne kupi novu grupu kupona pre isteka perioda važenja, u kom slučaju će se vreme obračunavati od datuma kupovine poslednje grupe kupona. U svim slučajevima kuponi se ne mogu refundirati, tokom ili posle perioda važenja iz bilo kog razloga.
 21. Izvođač može prekinuti ili suspendovati članstvo koje nudi Tender5 servis preporučenim pismom sa potvrdom prijema ili putem elektronske pošte. Po prijemu zahteva za prestanak ili suspenziju, Tender5 servis pristaje da obustavi slanje zahteva i fakturisanja u roku od najviše dva (2) radna dana.
 22. Tender5 servis zadržava pravo da odbije zahtev za članstvo Izvođača, bez potrebe da se opravdava. Pored toga, Tender5 servis zadržava pravo da, bez najave, bez opravdanja i bez povraćaja novca, isključi u svakom trenutku Izvođača koji ne poštuje ove Uslove korišćenja.
 23. Uslovi Korišćenja su na snazi od dana prihvatanja ovih Opštih uslova od strane Izvođača. Tender5 servis zadržava pravo da izmeni svoj cenovnik i Uslove korišćenja u bilo koje vreme nakon informisanja Izvođača a najmanje 3 (tri) dana pre stupanja na snagu promene. Izvođač može da odbije ovu promenu jedino tako što će prekinuti svoje članstvo u Tender5 servisu. U slučaju da Izvođač ne izrazi pisanu primedbu (prigovor) na nov cenovnik i Uslove Korišćenja, članstvo Izvođača će se automatski nastaviti i pod novim uslovima.
 24. Nazivi, reklamni slogani, sadržaji i logotipi Tender5 servisa, sadržaj sajtova koje je objavio Tender5 servis ekskluzivno su vlasništvo Tender5 servisa i ne mogu se koristiti ili reprodukovati na bilo koji način bez prethodne pismene saglasnosti Tender5 servisa. Pored toga, Izvođač prihvata i slaže se da je celokupan sadržaj koji je potrebano da obezbedi Tender5 servisu ekskluzivno vlasništvo Tender5 servisa, sa izuzetkom imena, žigova i logotipa Izvođača. Izvođač posebno dozvoljava Tender5 servisu da bez davanja naknade objavi ime Izvođača i njegove kompanije, informacije, profil, kvalifikacije i članstva u udruženjima ili organizacijama, logotip i robne marke, komentare i izjave Tender5 servisa, komentare, svedočanstva i ocene dobijene od Klijenata Tender5 servisa, kao i fotografije koje je obezbedio Tender5 servisu u cilju promovisanja aktivnosti Izvođača ili Tender5 servisa na bilo kom mediju na Internetu ili van Interneta. Izvođač predstavlja i garantuje da ima sva prava na sadržaj koji obezbeđuje Tender5 servisu i da taj sadržaj ne krši prava intelektualne svojine u posedu trećih lica, zakon i javni moral. Tender5 zadržava pravo da odbije ili ukloni bilo koji sadržaj koji smatra da se ne uklapa u njegovu uređivačku politiku ili ne poštuje pravo intelektualne svojine, zakona i javnog morala.
 25. Tender5 servis može da traži od svojih Klijenata komentare, preporuke i ocene u kojoj meri su zadovoljni pruženim uslugama Izvođača. Izvođač se slaže da Tender5 servis može, po svom nahođenju, da kontaktira Klijenta radi komentara, svedočenja o uslugama koje je izvršio Izvođač. Izvodjač prihvata i slaže se da su sve prikupljene informacije ekskluzivno vlasništvo Tender5 servisa i mogu se objaviti u celini ili u delu, na sajtovima u vlasništvu Tender5 servis ili se koristiti kao marketinški materijal bez davanja bilo kakve naknade Izvođaču. Izvođač prihvata i slaže se da njegovi Klijenti mogu da ostavljaju komentare i ocene usluga koje su im izvršene. Tender5 servis nije odgovoran za komentare, svedočenja i ocene date od strane Klijenata a koje je objavio na svojim sajtovima. Pored toga, Izvođač prihvata i slaže se da on nema pravo da reprodukuje, prikaže, objavljuje ili na bilo koji drugi način upotrebi ove informacije, uključujući informacije koje neposredno govore o Izvođaču, bez prethodne pismene saglasnosti Tender5 servis. Svako neovlašćeno korišćenje gore pomenutih informacija može dovesti do krivičnog gonjenja Izvođača i isključenje iz Tender5 servisa.
 26. Izvođač se slaže da štiti, brani ili obešteti interese Tender5 servisa i sve njegove zaposlene, direktore, dobavljače, partnere, akcionare, pravne predstavnike, sadašnje i buduće, protiv bilo kakvog spora, neslaganja, oštećenja, tužbi i odgovornosti bilo koje prirode, uključujući, ali ne ograničavajući se na telesne povrede, povredu intelektualne svojine, lažno reklamiranje, kršenje  Zakona, kršenje javnog morala, oštećenja pokretne i nepokretne imovine i pravnih troškova nastalih na bilo koji način, direktno ili indirektno, a kao rezultat odnosa ili u vezi sa odnosom Klijenta i Izvođača.
 27. Ni u kom slučaju Tender5 servis nije odgovoran Izvođaču za gubitak prihoda ili gubitak vrednosti, prouzrokovanih direktno ili indirektno upotrebom njegovog servisa
 28. U slučaju da je jedna ili više odredbi sadržanih u ovim Uslovima korišćenja proglašena nevažećom od strane nadležnog suda, to ne utiče na validnost preostalih njihovih odredbi.
 29. Izvođač i Tender5 servis su saglasni da je u slučaju spora nadležan Privredni sud u Beogradu.