Uslovi korišćenja - Klijenti

U ovom dokumentu koristićemo sledeće definicije:

Definicije:

Klijenti

Pojedinci, kompanije, zanatlije, arhitekte, trgovci, lokalne zajednice, državni organi i slično koji traže jednog ili više izvođača radova za obavljanje određenih usluga koje su zastupljene na Tender5 servisu (izgradnja, renoviranje, majstorske usluge...).

Izvođači radova

Svaka firma koja može da odgovori na zahtev za uslugu podnetu od strane klijenta, a nalazi se u sistemu Tender5 servisa.

Opis usluga

Tender5 servis nudi besplatnu uslugu povezivanja klijenata sa izvodjačem radova.

Da bi se besplatno povezao sa jednim ili više izvođača, klijent mora popuniti zahtev za uslugu koja mu je potrebna.

Izvođači radova zainteresovani za pružanje usluge dobijaju informaciju od Tender5 servisa o zahtevu za uslugu i tada mogu ostvariti direktan kontakt sa klijentom, definišu uslove ponude i sklapaju dogovor sa klijentom kako bi izvršili traženu uslugu.

Tender5 servis ne obezbeđuje uslugu automatski, putem e-pošte. Procena posla i krajnji dogovor se vrši od strane klijenta i izvodjača radova koji su se odazvali klijentovom zahtevu. U većini slučajeva, potreban je telefonski i fizički kontakt izmedju klijenta i izvođača, tako da se može definisati precizan opis posla, uslovi, rokovi, cene...

Troškovi usluga

Tender5 servis je potpuno besplatan za klijente.

Izvođač koji želi da odgovori na zahteve za uslugu, koje je klijent postavio, podleže plaćanju posredničke provizije na osnovu utvrđenog cenovnika. Za više informacija o uslovima korišćenja za izvođače radova, kliknite OVDE.

Obaveze klijenta

Klijent se slaže i izjavljuje da koristi usluge koje obezbeđuje Tender5 servis za lične potrebe, istinito i ozbiljno.

Klijent se obavezuje da u zahtevima za uslugom unosi tačne informacije-podatke.

Klijent se obavezuje da obavesti Tender5 servis o prekidu korišćenja usluga Tender5 servisa ili povlačenja zahteva za uslugu. Time se omogućuje prekidanje kontaktiranja izvođača radova sa klijentom.

Klijent se obavezuje da obavesti Tender5 servis o svakoj vrsti izmena u sadržaju zahteva za uslugu koju je podneo.

U slučaju zloupotrebe usluga Tender5 servisa, kao i samog Tender5 servisa, počinioci će biti locirani na osnovu IP adrese i krivično gonjeni. Na primer: uvredljivi zahtevi za uslugom, izmišljene, lažne, nemoralne, zabranjene ili nezakonite informacije ili kršenje javnog reda, lažno predstavljanje ili imitiranje trećeg lica.

Ponude koje sadrže neproverene, nepotpune, previše opšte informacije ili sadrže lažne i nedosledne informacije biće automatski uklonjene.

Obaveze izvođača radova

Prilikom odgovora na klijentov zahtev za izvođenje radova, izvođači radova su u obavezi da:

Tender5 servis je posebno obazriv u pogledu usklađenosti postojećih obaveza izvođača radova sa novim obavezama koje isti izvođač preuzima prilikom odgovora na klijentov zahtev. Da bi obezbedio kvalitetnu uslugu, svako kršenje obaveza u gore navedenim tačkama, bilo da je direktno Tender5 servis ustanovio ili da je prijavljeno od strane klijenta, dovešće do isključenja izvođača iz sistema.

Tender5 servis takođe zadržava pravo da u bilo kom trenutku isključi izvođača radova za koga smatra da se ne ponaša u skladu sa duhom servisa. Međutim, Tender5 servis neće biti odgovoran u slučaju da izvođač ne ispuni gore navedene uslove, te stoga bude isključen iz sistema.

Obaveze i odgovornosti Tender5 servisa

Politika privatnosti

Lični podaci dobijeni od strane klijenta tokom popunjavanja zahteva za uslugu su strogo poverljivi.

Lični podaci koje klijenti daju služe isključivo za popunjavanje zahteva i biće dostavljeni do najviše 5 (pet) izvođača.

Lični podaci neće biti objavljivani na Internetu. Nikakvi lični podaci neće biti saopšteni trećim licima, bez predhodne saglasnosti klijenta.