Uputstva su jednostavna:

  1. Izaberite kategoriju radova koji treba da Vam se obave, popunite zahtev(obrazac) koji ste dobili odabirom tražene kategorije i pošaljite servisu Tender5. Obrazac je veoma jednostavan i njegovo popunjavanje traje samo nekoliko minuta. Da biste izabrali kategoriju i popunili obrazac, kliknite ovde.
  2. Naš tim analizira Vaš zahtev (obrazac) i obaveštava izvođače koji su u našoj mreži o radovima koji su Vam potrebni.
  3. Izvođači koji su zainteresovani da odgovore na Vaš zahtev (maksimalno 5 izvođača), dobijaju Vaše podatke, opis posla koji ste naveli u zahtevu (obrascu) i kontaktiraju Vas!

Vi ste ti koji sa njima definišete uslove pod kojima će se radovi obaviti, organizujete susret sa njima i birate izvođača čija Vam ponuda najviše odgovara!

Pitanja / Odgovori

Usluga servisa Tender5 je potpuno besplatna?

Da, naš servis je potpuno besplatan za klijente (naručioce radova). Naša zarada potiče od naknade koju izvođači plaćaju da bi bili u našem sistemu.

Vaš servis omogućava online procenu radova i sklapanje dogovora o izvođenju istih?

Ne, nije moguće vršiti procenu i sklapati dogovore putem e-pošte, bez direktnog kontakta sa izvođačima. Nemoguće je vrstu i cenu usluge precizno definisati putem e-pošte, izvođači daju ponudu tek kada vide stvarno stanje situacije na terenu.

Kojim izvođačima šaljete moj zahtev?

Vaš zahtev se šalje izvođačima koji su prijavljeni u kategoriji radova čije izvođenje Vam je potrebno, a inače su i registrovani za obavljanje traženih radova.

Koliko izvođača će me kontaktirati?

To je veoma promenljivo, ali servis Tender5 je ogranićio broj izvođača koji imaju pristup Vašem zahtevu na 5 (pet). Znaši, kontaktiraće Vas minimalno 1 a maksimalno 5 izvođača. Ukoliko se nijedan izvođač iz naše mreže ne odazove na Vaš zahtev, mi ćemo Vas obavestiti o tome putem email-a, 6 radnih dana nakon postavke Vašeg zahteva. U tom slučaju, možete prekinuti Vašu potražnju za izvođačima, a možete i produžiti Vaš zahtev za narednih 5 radnih dana.

Kako me kontaktiraju izvođači?

Izvođači Vas kontaktiraju uglavnom telefonom (zahtev bez telefonskog broja nije moguće poslati). Da biste izbegli pozive u neodgovarajućem vremenskom periodu, u zahtevu navodite vreme kontaktiranja. Takođe, postoji mogućnost da Vas izvođači kontaktiraju i e-mailom. Nakon ostvarenog kontakta, Vi organizujete sastanak sa izvođačima.

Izvođači dolaze kod mene da daju svoju ponudu?

Generalno da, ali ostaje da se Vi dogovorite sa njima o detaljima. Na Vama je da organizujete susret sa izvođačima, servis Tender5 Vam preporučuje da ponude primate i odlučujete o njima na mestu gde će se radovi obavljati, a sa ciljem organizovanja javnog nadmetanja potencijalnih izvođača radova.

Moji podaci neće biti objavljivani na Internetu?

Ne, Vaši podaci će biti vidljivi samo za izvođače koji žele da konkurišu za posao kod Vas (maksimalno 5), oni nikada neće biti prikazivani u druge svrhe, niti drugim licima.

Tender5 Klijenti

Tender5 Partneri